Kurzy od září: roušky ano, či ne?

Jak je to s povinností nosit roušky při výuce na tanečním parketu? Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví na přímý dotaz Svazu učitelů tance ze dne 31.8.2020 je tanečníci mít nemusejí: 

"Na posuzovanou věc se vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 8. 2020, č.j.: MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN, podle něhož se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. Ztotožňujeme se pak se závěrem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, že taneční kurz lze posoudit v otázce tančících osob za činnost postavenou na roveň činnosti sportovní a tedy zakrytá ústa se u tančících osob nevyžadují."

Celé vyjádření zde:

Na posuzovanou věc se vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 8. 2020, č.j.: MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN, podle něhož se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích (ve vnitřních prostorech staveb do 500 osob) s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 

Ztotožňujeme se pak se závěrem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, že taneční kurz lze posoudit v otázce tančících osob za činnost postavenou na roveň činnosti sportovní a tedy zakrytá ústa se u tančících osob nevyžadují .

vyjadreni_MinZdr_9-2020.pdf (101029)


PRAVIDLA KURSŮ

 • Termíny a místa konání kursů jsou zveřejněny s dostatečným předstihem. 
 • Pokud se kurs nenaplní dostatečným počtem tanečníků, má provozovatel právo kurs zrušit.
 • Účastníkovi kursu nevzniká nárok na vrácení kursovného, jestliže mu v docházce zabraňují překážky vzniklé na jeho straně. V případě dlouhodobé nemoci bude situace řešena individuálně.
 • Protože jde o párové tance (není-li v tématu kursu stanoveno jinak), snažíme udržet vyvážený počet leaderů (zpravidla muži) a followerů (zpravidla ženy). Dojde-li k převisu jedněch či druhých, může být registrace pro danou skupinu pozastavena, dokud se poměr opět nevyváží. Snažte se tedy hlásit pokud možno v páru. Přijímáme ale i přihlášky jednotlivců BEZ partnera.
 • Během výuky v párech dodržujeme systém "rotování", prosím, respektujte to.
 • Kursovné se hradí na celý vypsaný cyklus.
 • Úhrada kursovného se provádí převodem na účet. Přihláška se stává platnou teprve po uhrazení kursovného.
 • U účastníků kursu mladších 18ti let je třeba k přihlášce doložit ještě souhlas zákonného zástupce s účastí na kursu.
 • Účastníci kursů se lekcí účastní na své vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou zodpovědnost za žádné zdravotní újmy vzniklé během lekcí. A to ani za zdravotní újmy vzniklé bezprostředně před a po lekcích.
 • Organizátoři nenesou zodpovědnost za cenné věci a peníze účastníků kursu během výuky.
 • Účastníci kursu jsou povinni používat čistou “indoorovou” obuv.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

A ještě pár dobrých rad obrazem :-)

 

 

 

 


KUDY A KAM NA LEKCE?

 

KD JAS

Jablonského 39, Plzeň - Petrohrad

tram č. 2 U Duhy (cca 5 min)

trolejbus č. 12 U Duhy (cca 6 min)

tram č. 1 Mikulášské nám. (cca 10 min)

vlak Hlavní nádraží (cca 13 min)

 

 


Kontakt

Black&Wait media art agency

Božkovská 32
Plzeň
326 00
IČ 48366846


tel.: 724 317 539


LEKTOŘI

Markéta Čekanová
Tanečnice, choreografka a lektorka.
Kontakt: marlex@centrum.cz, tel.: 724 317 539

Jiří Bránský
Tanečník a lektor.
Kontakt: bransky.jiri@seznam.cz