Markéta Čekanová

Stavím PR mosty mezi vámi a zbytkem světa.

Sotva jsem se naučila psát, začala jsem tvořit literární útvary i noviny. A sotva jsem vstoupila do světa práce, stala jsem se - navzdory technickému vzdělání - novinářem. 

Vůně novinového papíru a tiskařské černi, napětí před mikrofonem, než se rozsvítí červená i tréma před kamerou, jestli mi někde netrčí neposlušný pramen vlasů nebo nemám podhrnutý límeček, mě provázejí celý profesní život. Ať už jsem byla na straně redaktora, nebo na straně toho, kdo je zpovídán. 

Jako novinář jsem prošla redakcemi novin i časopisů, rozhlasem i televizí. Podílím se na vzniku obecních či krajských periodik. V oblasti PR jsem se starala o klienty, jako je Techmania Science Center Plzeň, město Dobřany, festival Jazz bez hranic nebo senátní Klub otevřené demokracie. 

O všechno, co jsem se za léta v branži naučila, se ráda dělím s kýmkoli, kdo o to projeví zájem.


Poslechněte si Podcast Plzeňského kraje, který moderuji